Fantasztikus kis regények

Kiméletlen helyzetben került nő és férfi együttléte ..........

 

                           W16-tos kisbolygó      

 -   Az északi szél  egy pillanatra végig söpör  a kopár réten, és  a magasba emelt  porfelhővel  együtt  át  is csap,  a rétet, nyilegyenesen ketté szelő elhagyatott  országúton,  melynek  asztfaldburkolata az idő folyamán  kissebb - nagyobb táblákra repedezett.   E - repedésekbe, a tarack már rég   gyökeret  vert,  és   térdmagassan hullámzik a szél lökéseivel eggyüt.

-   Lemenő  Nap sugarai , távol nyugaton,  a  magasban emelkedett porfelhőt  vérpirosra  festi, vele együtt az ember megsárgult koponyját is , a kiégett harckocsi    tövében,   mely  az országút mellet, a magas  jegenyefa  törzse  előtt az  árokba   borulva rozsdásodik már néhány éve. Kissé   arrébb,  az országút  szélén,  a  Nap vörős  sugaraiban  fürdő   kettő    ebber  csontvázza   közöt  tucatni  patkány  rágcsálja  a vadkutya  tetemét. De  a jóízű lakomának néhány pillanat mulva  véget is vet egy bagóly, mely   halk szárnysuhogással közébük csap   a  jegenyefa legmagasabb ágáról.  Nyomban körmei közé  kap egy visitó patkányt, és  velle együtt repül vissza fészkébe,  ahol  kicsinyeit,  csipetnyi  falatokkal etetgetni  is kezdi.

-Szél  mégegyszer   belemarkol  a  jegenyefa  koronájába,   ami  abban a pillanatban fel is sóhajt, de már egy pillanat múlva  szelíd szellővé is  változik. Később  már, mint  gyenge  légáromlat hullámzik  át az  út mellet, jobbról,  a rombadőlt  őrtorony  csonka  falai  felett,  majd  lustán  hömpölyög   tovább  dél  irányába a sötétségbe olvadt sűrű erdő felé,  ahol  már egy órája számtalan  kóbor kutya  vonítva  üdvözli a keleti égboltra  felkapaszkodó   fényes  K6-tos holdat 

-Bástya  alakú  őrtorony omladozó   falai   hátamögött  az   egyre  sötőtebb  éjszakában  egy   parancsoló  goromba  emberi  hangja   keveredik  szerte elhangzó   kobór kutyák hátborzongtató  vonításaiba.

- No tegyétek már ide  le! Közben megreccsen egy-két  száraz 

1

 

akacfahajtása,  majd  a  nehéz sóhajok  is  bleolvadnak  a  réten ciripelő, ezernyi tücsök koncertjébe.

- Hé marhák! Az árúnak egészbe kell maradni! – kilát újból az a

goromba  parancsoló  hang.  Alig  oszlik  szét  a félelmetes hangja  a rom körül, már is  piros lángnyelvek emelkednek    a  toronyépület tövében,  ami,  egy -két  pillanat múlva  már kis tábortűzé   növi  is  ki  magát, melynek  fénye  azonnal   meg  is világítja  a mellete  guggoló  szakálas férfi arcát. 

- Főnök! – szólal  meg  a szakadozott  katona  ruhát viselő férfi,  és  közben    ő is lekuporodik a szakállas főnöke melé, a pattogó tábortűzhöz közel. 

 - Remélem jó  kinyittad  a  szemeid  mikór körbe néztél!? –mordul rá a főnök.  

   - Zeke!   Te  se  láttá   senkit? – kérdezi,  az épp  mellé ült, szintén  katona ruhát viselő férfit.

   - Nem ! –válaszol  Zeke,  majd  hátizsákjából   kivesz  három  babkonzervet. 

   - Kértek?  –kérdezi  si röktön.  Nem   várva  főnöke válasszát, oda dob neki egyet.  A főnök bal  kezébe  veszi,  a bádog  dobozt   és vadászkésé pengéjével  egy pillanat alat felpattinja annak  tetejét,  majd  jó  nagyot  merít  a  sürűbaból, és  kis nyámogás után Zeke felé fordul.

  - Ha ettünk felébreszted a nőt. Te  meg  Hari ,  körülnéző,  nehogy az,  az átkozott  „patkány „   közelünkbe  mászkáljon!  Hangja határozot volt, Ezért Hari rögtön a bádogdobozba  szúrja a kanalát, és a mellete fekvő sorozatlövő puskát veszi kezzébe  közben  egy  szemrehányó  pillantást  vet  Zekére.  Azt csak azért,  mert  már  megínt  neki kell szembe nézni az útált ellenséggel, ha netalán követte őket.

    Ugyanis  a  „patkánynak” nevezett  embert legjobb messziről elkerülni.  Hari egyszer találkozott vele, és csak egy  hajszállon 

2

múlott  hogy  életben  maradt.  Attól a   naptól mikor a „patkány” szót csak hallja, rögtön összeszorul a gyomra is , és  még az étvágya  is elmúlik.

- No mész mán?  Vagy talán félsz  a patkáyntól? – vigyorog rá Zeke.  Hari  ráfogja  sorozatlövőt, de mire mondana valamit a fönöke  erélyes hangon  rájuk szól.

 - Hé emberek! A „patkány”  is csak egy ember mint mi, ezért nincs miért  hogy fékjünk  tőlle. 

- De Főnök. A „patkány” maga  a  halál fia!  Én már láttam, és bele is lőtem egy -vagy két golyót. Monadaná tovább, de Zeke gúnyosan feléje fordul, és nyámogás közbe megjegyzi: 

- Kétszer mellé  lőtt Főnök.

- Elég Zeke! Mondtam hogy a nőt ébrezd fel, mert nem sokára ideérnek Switt emberei érte! Ahogy hallotátok az árúnak a hajaszála sem görbülhet! Nem így mondták?

-Hallottuk!  –erősítik  meg mindketten. Zeke fel is pattan, és kezét, lábát, megkötözött nőhöz  lép.  Elősször  oldalba     rúgja,  később  kissé  erősebben,  utána nő szájáról  leveszi az öntapoadó széles szallagot is . 

-Ébredés kisangyalom! – kiáltja neki  vigyorogva,  közben  mégegyszer   oldalba  rúgja. No! --nem is eldobni való ez a földi  nő!  Épp  vonzzó ebben  a  fekete miniszoknyába,   de  a fehér blúzza  alatt dúdorodó  mellei! Azok ám,  csodálatosak,   De, ha  a  Főnök nem volna anyira becsületes, mint amilyen.   Adig   játszogathatnánk csinibabával még  Swit  emberei ide nem  érnek. –-gondolja magában. 

 -No ne bámészkodj! Felébredt? Vagy őt is elaltatad örökre, mint múltkór   azt  a kiss  ribancot. – Ordít rá a Főnöke . Közben   az üres bádogdobozt behjítja  a  tűzbe, és az után, még  egy félméteres korhadt deszkát dob még .

- Beszész mán?  Vagy te is megijedtél attol  az átkozott „patkánytol” mint Hari? 

                                                                                                                    3

 - Ébredezik Főnök! A száját vissza bekösem? Gondótam ha sikítozik   ,   úgy sem hallja   senki.  A „patkonytú” nem félek. – válaszolja Zeke kissé sértődötten.

   -No ezt szeretem benned Zeke! Te nem vagy  olyan gyáva mint Hari.  Ugyan is ki a fene az a  „patkány „ hogy  mindenki  rettegjen tőlle.      Valójába  maga  a  Főnök  is  retteget  a „patkánynak” nevezett férfitől. Ő még nem találkozott vele szemtől szembe, csak a sok rémísztő történeteket hallota róla.  Ugyan is a W16-tos bolygón élő emberek nagyon is  jól ismerik a „” patkánynak  „”nevezett férfit.

-Sokan arra esküdnek  , hogy akiket megöl, a „ patkány” azoknak levágja fejét és egy  földbevert karóra .  De a Főnök  ebbe  a gyerekeknek való rémisztő mesékben még véletlenül sem  akar hinni. Harit  már az  ilyen mesék nem hagyják hidegen.

-Ő egyszer a főldről csempészett árúval gyalogolt a városba, mikor az a rémisztő alak, a  „ patkány ”  két társát  csak úgy  mint jóreggelt lelőtte az út mellet levő leomlott tanya falai mögül.  Akkor neki  sikerült  is eltalálni a „ patkányt” egyszer – vagy kétszer.  Ezzel dicsekedett is  már többször a főnökének . De akkora”patkány „ valami csoda folytán mégis élve maradt két golyóval a testében. Azóta Hari  úgy érzi hogy a „ patkány „   állandóan csak rá vadásszik. 

- Hari attól a napotól  messze elkerüli az egyetlen és jókora   szemétdombott, a  bolygón,  ahová  rendszeresen érkeznek a földi űrhalyók , a szeméttel és a csempész árúval.  Most épp pénzre  volt   nagy szüksége, úgyanis tartozik Switnek , és ha hamarossan nem adja meg neki a pénzt, akkor a legveszedelmesebb  és a legbefolyásosabb W16-tos bolygó nőcsempész vezére, megöli őt .Hari nagyon  félt a „patkánytól”.  Mégis  válalta a földi nő leszállítását Switnek. Döntésében  még belsegített  az a  négy droggos „kú „  lehörpintése is a lebuki

 

4

 

 

kocsma asztalánál még ott beszélgetett  a földinő leszállításáról a  Főnökkel .

- De mikor kitisztult a feje,  rögtön  meg  is  bánta  hogy  belemet  ebbe az üzletbe. Másnap le is  akarta mondani, de Switt azzal fenyegette meg hogy egyenest a „ patkány „  kezébe fogja dobatni. Így nem volt más választása,  ha  a „ patkány”  kezébe kerül  akkor biztos a kínok kínnyai közöt fog meghalni.  És  ha mégis  csatlakozik  Zeke  és a főnökéhez, és hárman leszállítsák a földinőt akkor. Talán Switt ad neki egy megbízhatób munkát is , vagyis  nem kell tartania attól a hogy a hirhedt ”patkány”  kezébe kerül majd.  Hari bizony tévedet  abba  hogy, örökre megfog szabadulni a „ patkánytól” akit a  közönséges    emberek   a sötétség  vámpirjának ,  éjjeli embervadásznak is becéznek még.   Senki sem tudja hogy mért de a „patkányt”  a  bünözök    vonzották   mint  a  mágnes  a vasat. Ezért napról-napra   rajtaütésképpen  meg is támadja   őket.      Nem kimél senkit, és nem is hagy egy  bünőzőt  sem  életben.  Ezt állítják  azok,  kiknek  aznap épp  a szerencse az  ő  oldalukn  volt, és elmenekülhettek a patkány golyójai elől.   Demég azt is  mesélik rolla  a w16-tos bolygón élő emberek, hogy az áldozatait nem rabolja ki, az „éjjeli vámpír”   csaka  puskái   töltényeit  szedi mindég magához.  Azért azt már kevesen hiszik  el, hogy mindegyik  lelőt  ember  fejét  egy  ágra, vagy épp karóra tűzi fel,  mint valami zászlót.

- No láttá valaikit?  -kérdezi a főnök, Haritól  aki  látszolag 

ellégé zaklatottan tér vissza,   és közben  a  mozdualtlan  nő

testére szegezi szemeit.  Hari  csak kurtán anyit válaszol hogy „ nem”  és leül a tűzz mellé. Újból  nekifog  kanalászni a babot,  a bádogdobozból.

-  Főnök, ki a fene az a „ patkány” vagy másnéven  „ a sötétség

                                                                                                                       5

vámpírja” hogy ennyien félnek tőlle? –kérdezi  Zeke ,  és ő  is  mint főnöke az üres báddogdobozt  a tűzbe dobja.  A főnök enyhén oldalba löki  csizmájának  orrával a hanyat fekvő nőt,

majd ő maga is újból a tűzz mellé ül a korhadt láda tetejére.

-A „ patkány” . –köszörűli  meg a torkát.   Az W16-tos bolygó  legvérengzőbb embere. Úgy mesélik hogy saját annyát is megölte az apjával eggyűt. Zeke akrata elenére  belemarkol  a  sorozatlövő puska tusába.

De  egy pillanat  múlva a váratlanul fellángoló  félemét  sikerül elhessegetnie ,és  büszkén Harira néz. 

-Atzmondtad, hogy te bele is lövöldözté abba a  „ patkányba” hogy is  volt az ?

 -Hari lenyelei a falatott,  és  Zeke felé fordul.

-Tudod   én inkább elszeretném felejteni azt a borzalmas ékszakát. –feleli, Hari és remegő jobkezével jó nagyot merít a babból.

-Gyáva!  -jegyzi meg Zeke.  Főnöke azzonal rá is szól .

- Zeke hallgas! Majd ha teis  végignézed  azt, hogy egy lábszárcsontal   hogy   szilafonozik az a „patkány” az emer csontváza bordacsontjain , akkor majd meglátom hogy hősköc-e majd.

- Főnök te azt láttad? – hökken meg Zeke, és újból a puska tusába markol.

- Nem! Én nem láttam még azt az  „ patkányt.” Egy barátom mesélte. Ők kilesték . Azt  mikor a „patkány „ elfogot egy szerencsétlent, és mieleőtt megölte volna , néhány napig  kényszerítette   azt,  hogy hallgassa és nézze  is azt  hogy ő  milyen szép muzsikát csal elő   az ember borda csontjaiból. Mondta is nekik hogy az ő  bordáin  is  így   fog  majd szilafonozni  mikor már csotváz lesz. 

  Zeke negyot nyel. Ekkor Hari szólal meg.

-Én meg azt hallottam, hogy az ember koponyábol   issza  még a vizet is. 

6

 

- De nem csak a vizet Hari! Hanem még az emberek vérét is!

– teszi hozzá a főnök , azért is,   mert   látja  Zekén,  az  egyre  erősődő  félelmet.  „ Kicsit  heccelem gondolja magában” 

- Ez igaz? – remeg meg egy pillanatra Zeke. Közben    Hari

egész testében libabőrös lett . Mert   váratlanul  megreccsen  az őrtorony hátamögött  egy  száraz  kóró,  és azzonal   egy   vérfagyasztó  üvöltés  rohan is  át  a fejük fölött .

-Mivolt ez? – kapja kezébe a főnök a puskát, közbe int Zekének hogy nézzen a gyanús hang után.Hari is talpra ugrik, ő már lövésre készen tartja a puskát, majd Zekétől balfelöl  indul   megkerüli  az omladozó őrtornyot.    „talán  csak  nem  a „patkány? „ –  villan  át  főnök  agyán  a gondolat, közben  az  asztal nagyságú téglafal   tömbhöz mászik.  Épp  hogy  kezébe  igazítja  puskát, mikor újból végig rohan   ugyan az a vérfagyasztó  üvöltés az  omladozó őrtorony falai  között

-Homlokán  a  hidegverejték  csillog ,kezei is remegnek már. Ide- ida  pislog ,és  minden  árnyékba  a hirhedt ” patkányt „ véli látni.  Mire  a  szemei elé a   képzelete teljesen  a patkányt alakját előcsalná akorra , Zeke tér vissza görcsössen szorongatva  sorozatlövő puska tusát.

-No láttá valamit? –kérdezi si tőlle rögtön suttogva.  Zeke  előbb letörli az arcáról  a verejtéket, majd  főnöke mellé kuporodik.  

- Nem láttam senkit,   csak  az üvöltést hallottam délfelől főnök .

- Hari ?  Ő  hol mardat el?-  néz kérdőn Zekére .

Zeke épp  mondani akarta  hogy ő Harit nem is látta,  mikor  délfelől  egész közel hozzájuk, egymás  után  négy  puska dörrenés  hangja   rohan  végig  a  sötét  pusztán és mire a viszhangját is tőllük kétkilóméterre a néhány száz méter,  husszú hegy csúcsa visszaverné  újból  eldördül még két lövés. Ekkor Hari rohan hozzájuk. Földhöz is csapja  magát azonnl.

 

                                                                                                                     7

 

 

 -Főnök! Főnök. Ez a „patkány” puskájának a dörrenései!  Én  már  hallottam!   Megismerem az összes      RHT-té    puskák dörgése  közül!    Csak azé a „patkányé „ dörren így.  Megis- merem! Higgyék el!

-Igazat beszélsz? Vagy csak képzelőc? – mordul  feléje  a főnök, 

és  kőzben  ő  is megtörli a izzadt  homlokát.

-Mondtam!  Megismerem az átkozott puskájának a dörrenését még száz puska dörrenése közül is!

-A főnök elgondolkodik, majd csak úgy önmagának mondja.

-Talán a „patkány „ Swit embereivel találkozot . Lehet rájuk lö-völdözött az imént? – vagy épp  Switt emberei  küldték a másvilágra azt az  átkozottat?

-Főnök induljunk röktön ! A nőt meg lőjük le!- ugrik fel Hari, és indul is észak felé. De alig halad el a pislákodó tábortűzz mellet, mikor a főnöke rászól.

-Itt marac te gyáva!  Inkább ólsd el a tüzet, nehogy  „patkány „ meglássa  tüzünk fényét ha netalán erre óllkodik ,

-Hari megtorpan,  majd kulacsából  az  ősszes  vizet  a  tűzre locsolja, és   gyorsan   Zeke mellé lapul le, ki már a félméter magas  betontömb melett hasal , és kitartóan  a sötétbe céloz.                                                                                                                                                           

 -Alig helyezkedik el, már is halladszódik az akácfa hajtás bokrainak ropogása  és egy  sakál rémisztő vonítása is. Zeke abban a pillanatban a hang irányába  lő  egy  rövid sorozatot.                        

- Még a puska dörrenéseit  se veri  vissza a  közeli hegycsúcsa,  már  is  ijedt  sakál  nyafogása  rohanja  körbe az őrtorony  roskadozó falait

- No ezt eltaláltam! – kiált fel büszkén. Hari épp gúnyolódni akart, mikor újból vonít közelbe a sakál  de  most kicsit közelebről.

-Annyira  eltaláltad  hogy  visszajött megdögleni!  - gúnyolódik is Hari rögtön.

8

 

-Hallgasatok! Szól rájuk a főnök,  majd elgondolkodva folytatja.

-Biztossak vagytok abba hogy ez sakál vot? Hari meghökken.

-Gondolod  fönök hogy nem sakál volt?- kérdezi Zeke rémülve.

-Lehet hogy a „patkány” akar ijeszgetni minket.! – súgja vissza a  főnök. Ekkor  Hari felugrik, nem törödve hogy a főnöke rászól, hogy maradjon nyugton, és torka szakadtábol kiáltozza is már.

-Te „ patkány”! Gyere elő hogy szétlőjem azt  a csúnya pofádat!

-Hangja beleolvad  az  ezernyi tücsök ciripelésébe.

 „patkány” nem válaszol. Hari félelme összekeveredik a gyűlölettel, ezért egy rövid sorozatot lő a sötét árnyékok közé.  -Tudom hogy ott bujkász!-  káltja is utánna fogvicsorgatva.

-Hé! Te őrüt! Micsinász?  Ránk akarod uszítani  a „patkányt”?-figelmeztetiordítva a főnök.

- Hát gyüjőn az átkozott!  Vagy én lövöm le őtet, vagy ő engem! –kiáltja Hari felbőszülve.

-Jobb lessz ha visszajösz ide hozánk, mert sosem lehet tudni  mikor támad rának az a  „patkány”.Hari még  körbe néz, majd lassú léptekkel vissza kullog Zeke mellé.

-Jólvan Hari. -Hároman vagyunk,majd csak elbánunk vele.

–nyugtatja  főnöke. Hari egy nagyot lélegez, és kezdi is.  

- De főnök! Érted hogy a „ patkányt” nem lehet lelőni! Mikor minket megtámadott, akkor én kétszer belelőttem. Tudod mitörtént? A „patkány csak tántorgott egyet, és ha én nem esek bele a patakba, akkor éngem is lelőtt volna az átkozottja.

-Zeke hitetlenkedve hallgatja Harit, majd meg is kérdezi tőlle azt  hogy, nem -e túloz.

- Hari összeráncolja a szemöldökét, és folytatja.

- No figyeljetek ide! A  „ patkány” az egy hihetelen ember, inkább nem is ember hanem valami szörny. Éjszak  úgy lát mint nappal, és talán még a kígyótol  is jobban hall, de az orrával, épp olyan jó érzi a szagokat mint egy  kutya. Nagyon gyorsan  is tud mozogni, és ráadásul  nagyon erős is. Meg nemongyam mijen jól

                                                                                                                    9

 

tud lővöldözni azzal nyavalyás puskájával.

-Hari kifulladt. Ezt a főnök kis használja rögtön. Neki is fog

elmesélni hogy ő miket hallott a „patkányról”

- Fiúk! Én meg azt hallottam arrol az ördög fiáról, hogy valahol a Grettó hegység egyik barlangjába tanyázik. Nekem egy ismerösöm mesélte hogy az ő jóbarátja egyszer véletlenül járt az átkozott barlangjába. Te fiúk hogy ott mivólt! Azt mondja a barátom , hogy mindenfelé  embercsontok. Meg még,  egy halott  embert is látott a szerte dobált embercsontok között    főldarabóva.

-Az őrütye biztos azt ette! – vág szavába Hari, levegő után kapkodva.

-Ááá , úgyan már, ez nem is lehet igaz! – ellenkezik   Zeke.

-Te nem hiszől az embereknek? Te még nem is láttad a „patkányt”, de én ahogy mondtam már, harcoltam vele. Úgy támadott ránk hogy észre sem vettük.- csattan fel Hari.                                                                                                      -Hát tugyátok mit? –én nem hiszek el semmi marhaságot amit meséltek  a „ patkányról”

-A lövöldőzést, amit meg  hallottunk az előbb. Azok lehettek Switt embere is. Lehet hogy épp a sakállokra lövőldöztek, de az is lehet hogy mindjárt itt is lesznek, és a pofátokba fogják mondani, hogy a hirhedt „ patkányt „lelőtték.

-Inkáb nézd meg az órádat főnök, én úgy látom a K6tos holdról  hogy lassan éjfél lessz, és nemsokára Switt emberei itt is lesznek mint az én csajom is, a gázolajjal. Azt igérte hogy pontosana az őrtöronynál fog lenni éjfélkor. – hadarja Zeke

- Az a ribanc amit megigér?  Neki hiszől?   Ő még a „patkányt” is becsapná, nem téged!  Te tökfilkó. –Szól közbe  Hari gúnyossan.  

- Mit mondtál? Hogy a csajom  ’ribanc’? – ugrik fel Zeke és Hari  torkába készül markolni,de ekkor eldördül közelről egy puska. Zeke mellén szétloccsan  a vér, közben tántorodik is eggyet, és arcal Hari mellé vágódik. De már  egy pillanat múlva előttük

10

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 8
Tegnapi: 6
Heti: 46
Havi: 105
Össz.: 14 371

Látogatottság növelés
Oldal: W16-tos kisbolygó
Fantasztikus kis regények - © 2008 - 2018 - bbnovella.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »